Gode bidragsytere på nettverkssamlingen. Barbara Stenwall (tv) fra RKAPH og Lene Hellesvik Hansen fra NAV

Deltakelse på regionalt nettverk for ACT- og FACT-team i Nord-Norge, 27. – 28. oktober i Tromsø

Erfaringskonsulent Barbara Stenvall, fra Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset og Lene Hellesvik Hansen, IPS fylkeskontakt Nordland og IPS ressurssenter Nord var invitert til regional samling for ACT- og FACT-team i Nord-Norge, for å snakke om arbeidets betydning i menneskers liv.

Målgruppen for nettverkssamlingen var de 11 ACT- og FACT teamene, som er etablert i Nord-Norge. Dette inkluderer også de nyetablerte FACT Ung-teamene. For å lese mer om FACT- og ACT-satsingen, gå inn på napha.no.

Arrangør var Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid/napha, Kompetansesenter rus Nord-Norge/KoRusNord og regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging/RVTS Nord. Tema som gikk igjen i samlingen var fokus på integrert behandling – utfordringer, styrker og erfaring fra den teambaserte tilnærmingen. Dette ble presentert både ut fra utfordringsbildet og behovet til pasientgruppen, fra erfaringer med teambasert tilnærming og ut fra et forskerperspektiv, der en ser på FACT-teamene som en brobygger i helsesystemet. Det var også innlegg fra Statsforvalteren om boligsosialt arbeid

I innlegget om arbeidets betydning i menneskers liv var vi spesielt opptatt av å få frem viktigheten av å kunne tilby samtidighet i støtte til opplæring/utdanning og vanlig jobb, som del av behandlingen og vi brukte IPS modellen (individual Placement and Support) som et praktisk eksempel på dette, der IPS-jobbspesialister er en del av det tverrfaglige behandlingsteamet. Barbara delte erfaringer fra sin egen opplevelse med viktigheten av arbeid i tilfriskningsprosessen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video