Forskning

  Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse arbeider for å støtte utvidelse og implementering av tilnærmingen individuell jobbstøtte (IPS) i Nord-Norge. Implementeringen krever et tett samarbeid mellom NAV og helsetjenester, og etablering av en slik evidensbasert tilnærming kan derfor være krevende. Det er behov for forskning som kan undersøke nærmere hva det er behov for i en slik implementeringsprosess, og ikke minst hva som kreves for å opprettholde slike tilbud over tid.

  denne forbindelsen ønsker vi å gjennomføre en studie som følger og undersøker implementeringsprosessen. 

  Dette innebærer at vi vil bruke erfaringene fra prosessen som datamateriale i vår forskning. Vi ønsker å dokumentere prosessen underveis ved å ta notater under og/eller i etterkant av møter. Disse notatene vil omhandle hvem som er deltakende aktører i prosessen, erfaringer, barrierer og tilretteleggere for implementering. Vi vil også fokusere på hvordan du/dere som er aktører i implementeringsprosessen søker å løse de utfordringer og barrierer som oppstår underveis. Notatene vil inneholde deres roller og arbeidssted, men ikke navn. Navn fra det lokale stedet vil heller ikke bli notert. Referater fra møter og korrespondanse i forbindelse med implementering av IPS kan inngå i studiens datamateriale, men navn vil da fjernes ved analyser og presentasjoner av resultater.

  I enkelte møter vil en forsker delta som observatør og ta notater underveis, i andre møter vil det bli tatt notater i etterkant av møter. I forkant av alle møter vil det bli opplyst om den pågående studien.

  Ansvarlige for studien er leder for regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse Beate Brinchmann og forsker Cathrine Moe. Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du/dere har spørsmål til studien.

  Personvern og informasjonskapsler

  På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

  Lukk video