Forsøket IPS Ung

Som del av Regjeringens inkluderingsdugnad og styrking av IPS innsatsen og ungdomsinnsatsen i NAV er det et ønske om å etablere et forsøk med Individuell jobbstøtte (IPS) spesielt rettet mot unge (IPS Ung)

    • Målgruppe: Unge under 30 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser, herunder ungdom som har nedsatt arbeidsevne/funksjonsevne
    • Målet med IPS Ung er at flere unge i målgruppe gjennomfører utdanning/læreløp og kommer over i lønnet arbeid
    • Forsøket med IPS Ung skal følge de samme rammene og retningslinjene som individuell jobbstøtte for øvrig. IPS kvalitetsskala for unge skal benyttes i forsøket for å kvalitetssikre arbeidet.

 

Det er gitt tilskudd til totalt 114 stillinger i IPS Ung-satsingen i 2021. Stillingene er knyttet til ca. 45 team. IPS Ung-jobbspesialister knyttes både til eksisterende IPS-tjenester og det etableres egne IPS Ung-team. Det er ulik organisering av IPS Ung-tjenestene, med ulike samarbeidsparter, som FACT Ung, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/BUP , andre behandlingstilbud og kommunale behandlings- og oppfølgingstilbud. Koblingen inn mot ungdomsinnsatsen og ungdomsteamene i NAV er viktig i tillegg til tett samarbeid med oppfølgings- og elevtjenestene i skolene.

I Nord-Norge etableres det 9 IPS Ung-tjenester

Forsøk IPS Ung i Troms og Finnmark:

•       NAV Tromsø

4 stillinger, eget IPS Ung team tilknyttet IPS Tromsø og Ungdomsteam et ved NAV Tromsø

•       NAV Harstad

2 stillinger IPS Ung i etablert IPS team, IPS Harstad. Kobling til ungdomsteamet ved NAV Harstad

•       NAV Sør-Varanger

2 stillinger IPS Ung i etablert IPS team, IPS Sør-Varanger. Kobling til ungdomsteamet ved NAV Sør-Varanger

 

Forsøk IPS Ung i Nordland:

·         NAV Bodø

3 stillinger IPS Ung i etablert IPS team, IPS Bodø. Etableres i HelseIArbeid poliklinikken og Rask Psykisk helsehjelp i Bodø kommune, Ruspoliklinikken ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/BUPA og korttidspoliklinikken ved Allmenpsykiatrisk poliklinikk. Kobling til ungdomsteamet ved NAV Bodø.

·         NAV Rana

1 stilling IPS Ung i etablert IPS team, Mo i Rana IPS. Etableres i «Team unge voksne» i Seksjon Psykisk helse og Rus ved Rana kommune. Kobling til ungdomsteamet ved NAV Rana.

·         NAV Indre-Salten

2 stillinger IPS Ung i etablert IPS team, IPS Indre-Salten. Etableres i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk Indre Salten/BUP-IS ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/BUPA og i rus- og psykiatritjenesten i Hamarøy kommune. Kobling til ungdomsteamet ved NAV Indre-Salten

·         NAV Narvik

1 stilling IPS Ung i etablert IPS team, IPS Ofoten. Etableres i rus- og psykiatritjenesten i Narvik kommune. Kobling til ungdomsteamet i NAV Narvik

·         NAV Sortland

1 stilling IPS Ung i etablert team, IPS Vesterålen. Etableres i FACT-Vesterålen. Kobling til ungdomsteamet ved NAV Sortland

·         NAV Meløy og Meløy kommune

2 stillinger IPS Ung i nyetablert team. Etableres i rus- og psykiatritjenesten i Meløy kommune. Kobling til ungdomsinnsatsen i NAV Meløy, NAV Rødøy og NAV Gildeskål

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video