IPS jobbspesialister fra hele Nord-Norge har vært samlet i Bodø

Forskning viser at IPS er den tilnærmingen som fungerer best på verdensbasis i å integrere mennesker med psykiske helseproblemer i ordinært arbeid. Tilbudet i Nord-Norge hadde en sped start i 2012, men er nå i stor vekst og utvikling. I løpet av det siste året har det vært en økning fra 3 til hele 14 IPS-lokasjoner i regionen.

I løpet av denne perioden er det mange mennesker med alvorlige psykiske lidelser som ved hjelp av en jobbspesialist har funnet veien tilbake til, eller for første gang inn i, ordinært lønnet arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten til den enkelte, og samtidig redusere samfunnsøkonomiske utfordringer.

Under samlingen i Bodø, fikk deltakerne møte erfaringskonsulentene Simon og Alex, som begge har fått hjelp via IPS til å komme seg i arbeid. Arbeidet som jobbspesialist er spennende og variert, men også krevende. IPS jobbspesialister skal jobbe integrert i helseteamene, både i sykehus og kommunehelsetjeneste. Tenkningen, organisering og tilnærmingen innebærer at man gjerne må utfordre innarbeidede strukturer og rammer.

Forskningsprosjekt IPSNOR ser blant annet på følgende:
•    Implementeringsbarrierer
•    Effekt av IPS ved ordinær implementering i Nord-Norge
•    Helseøkonomiske konsekvenser
•    Hvordan føles IPS for jobbsøkerne?
•    Hvordan lykkes man som jobbspesialist?

Forskningsmiljøet er sammensatt med stor faglig tyngde, bestående av ressurser både nasjonalt og internasjonalt.

Samlingen ble innledet av Kari Bøchmann (Helse Nord) og Petter Bugge Richardsen (NAV Nordland).

Kari Bøchmann

Petter Bugge Richardsen

Forskningsleder Arnstein Mykletun, professor Marit Borg og Miles Rinaldi fra Centre of Mental Health (NHS) holdt inspirerende innlegg knyttet til fagområdet.

Arnstein Mykletun

Marit Borg

Miles Rinaldi

Dette er så langt den største IPS-samlingen som har vært avholdt i Nord-Norge.

Vi ønsker at vi skal få til å avholde slike samlinger årlig. Tilbakemeldinger fra deltakerne er blant annet følgende:

 • Inspirerende for videre arbeid
 • Opplever at de er med i et større fellesskap
 • Glad for god innføring i forskningsprosjektet
 • Godt å møte andre som er i etableringsfase med IPS

Individuell Jobbstøtte (IPS)

 • Forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
 • Målet er å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv. 
 • Bygger på åtte hovedprinsipper
 • Beate Brinchmann Leder Send e-post 41461774 | 755 70 530
 • Arnstein Mykletun Forskningsleder Send e-post 91689600
 • Miles Rinaldi Head of Recovery and Social Inclusion at South West London & St. George's Mental Health NHS Trust
 • Lene Hellesvik Hansen Seniorrådgiver NAV Nordland Send e-post 99448864
 • Mads Kristian Johansen IPS Metodeveileder Send e-post 40241549
 • Daniil Butenko ph.d. stipendiat Send e-post

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video