Individuell Jobbstøtte

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse har over tid vært et sentralt politisk tema både internasjonalt og i Norge.
OECD rapporten «Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work«, som ble publisert i 2012 rettet fokus mot politiske utfordringer I feltet og på myter knyttet til arbeid og psykisk helse. I ettertid har OECD publisert ni rapporter om arbeid og psykisk helse, hvorav også en som omhandler norske utfordringer og handteringer på området: «Work and mental health in Norway«, 2013. I 2015 kom rapporten «Fit mind, fit job» som oppsummerer funnene fra disse rapportene og peker på viktige utfordringer og mulige løsninger.
Norge har hatt en «Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012)», som hadde sitt utgangspunkt i «Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 – 2008)» som så ble etterfulgt av en ”Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)». Strategiplanen bidro til metodeutvikling og et mer samordnet tjenestetilbud mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgssektoren.

Helsedirektoratet

I 2016 ble det lagt en ny felles strategi for feltet fremover:
«Arbeid og helse – et tettere samvirke«. Strategi for Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets felles innsats for arbeid og helse, 01.03.2016.

HelseNord

I HelseNord sin ”Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025”, nevnes  IPS –  Individuell jobbstøtte (”Kom i jobb”), som et område som bør spres i i den nordligste region. Denne utviklingsplan ligger til grunn for satsningen på et regionalt kompetansesenter i Nord-Norge som ble opprettet senhøstes 2016.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video