Nav

 

IPS – Et samarbeid mellom NAV og helsetjenestene

Målet med IPS er alltid lønnet arbeid. IPS er en kunnskapsbasert oppfølgingsmodell som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk til å komme i og beholde vanlig arbeid.

Tilnærmingen er detaljert beskrevet. Det stilles strenge krav til bemanning, organisering og hvordan tjenesten utføres for at tjenesten kan kalles IPS. Samtidig viser forskning at IPS trolig gir dobbelt så stor sannsynlighet for at målgruppen kan komme i vanlig arbeid sammenliknet med andre tiltak. Man ser også positive effekter tid i arbeid, inntekt og kostnadseffektivitet. Tett samarbeid med NAV-veilederen er avgjørende for å lykkes med IPS.

 

Nav-veilederens rolle

IPS og NAV har et felles mål: ordinært arbeid for jobbsøkeren!

Deler av IPS prosessen kan også likne på det NAV-veiledere gjør. God IPS er alltid teamarbeid og NAV-veilederens bidrag er vesentlig. Det er viktig for jobbsøkers trygghet at de har kontroll på økonomien sin. Økonomiske overraskelser kan ødelegge motivasjonen for arbeid. NAV-veilederen kan også bruke sine virkemidler for å understøtte IPS-jobbspesialistens arbeid mot potensielle arbeidsgivere. Det er nødvendig med jevnlige møter mellom jobbspesialisten og NAV-veiledere. NAV veileder bør også være tilgjengelig for dialog rundt «sine» jobbsøkere.

 

«Jobbsøker var usikker på egen kompetanse. Nav-veilederen ordnet lønnstilskudd til arbeidsgiver, slik at jobbsøker kunne ha en litt lengre opplæringstid enn vanlig. Nå har jobbsøker fast stilling og trives med ansvaret»

 

IPS-jobbspesialist

En IPS-jobbspesialist kan være ansatt i helsetjenesten, NAV eller Kommune. IPS-jobbspesialisten skal uansett ansettelsesforhold jobbe integrert med psykiske helsetjenester, samtidig som han/hun også har et tett og formelt samarbeid med NAV om ytelses- og stønadsveiledning og oppfølging.

IPS-jobbspesialistens oppgave er å gjøre det som må til for å bistå den enkelte jobbsøker i å finne den jobben hen ønsker seg, få tilbud om slik jobb, samt å beholde den.

Bistanden er alltid tilpasset hva jobbsøkeren ønsker og trenger. IPS-jobbspesialisten kan f.eks. hjelpe jobbsøkeren å sortere hva han ønsker å jobbe med, bistå å lage CV og skrive søknader, snakke med arbeidsgivere og øve på intervjusituasjonen.

IPS-oppfølgingen varer i prinsippet så lenge arbeidstakeren ønsker det.

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video