Opplæringspakke

Under finner du nyttige skjemaer, rutiner, håndbøker etc. disse kan brukes om dere er en ny eller eksisterende IPS-tjeneste. Det viktig å sette seg godt inn i IPS-metoden, og hva som kreves for å få en tjeneste med god kvalitet. I dette arbeidet bør man etablere kontakt med et av ressursmiljøene i Norge, og/eller en regional IPS-rådgiver i din region.

Det er viktig å dokumentere den jobbrettede oppfølgingen av deltakere i IPS. Det gjør det lettere for jobbspesialistene å dele informasjon med behandlere.  Dokumentene skal primært legges inn i den elektroniske pasientjournalen.

Metodeveileder er en sentral funksjon når det gjelder etablering og drift av IPS. Det er viktig at metodeveileder har en styringsgruppe bak seg, som har ansvaret for hvordan IPS-tjenesten implementeres, selv om det ofte er metodeveileder som håndterer dag til dag drift og utvikling i tjenesten. I dette arbeidet behøver metodeveileder flere forskjellige verktøy, som kan bidra til å skape struktur og oversikt.

IPS UNG er den nyeste satsingen og er et felles oppdrag til Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet:
•Del av inkluderingsdugnaden, styrkingen av IPS-innsatsen og styrking av ungdomsinnsatsen i NAV
•Målgruppe: personer under 30 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, herunder ungdom som har nedsatt arbeidsevne/funksjonsevne
•Målet: at flere unge i målgruppen gjennomfører utdanning/læreløp og kommer over i lønnet arbeid

•Forsøket skal følge de samme rammene og retningslinjene som IPS for øvrig
•IPS kvalitetsskala for unge skal benyttes for å kvalitetssikre arbeidet
•Det vurderes om utdanningssektoren inviteres inn i forsøket med IPS Ung

1.IPS (Individuell jobbstøtte) informasjonskilder

2.Skjema/verktøy for deltakeroppfølging

3.Datasystemer

4.Arbeidsgiverkontakt

5.Samhandlingsstrukturer

6.Metodeveiledning

7.Rutiner og Prosedyrer

8.Kvalitetsarbeid

9.Virkemidler i Nav

10.Opplæring nye jobbspesialister og metodeveiledere

11.IPS Ung

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video