IPSNOR

Psykiske helseproblemer er nå den vanligste årsaken til uførhet i de fleste vestlige landene, og andelen personer som blir uføre har økt de siste tiårene. Bare fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose i Norge er i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten til den enkelte, og samtidig redusere samfunnsøkonomiske utfordringer.

Individuell jobbstøtte (IPS) er spesielt tilpasset personer med alvorlige psykiske lidelser. Omtrent 20 randomiserte kontrollerte studier (RCT) har vist at IPS øker andelen personer i arbeid sammenliknet med tradisjonelle tilnærminger. Til tross for overbevisende evidens for effekten av IPS, er denne tilnærmingen ikke implementert i ordinær praksis noen steder internasjonalt. Sentrale politiske dokumenter støtter implementering og spredning av IPS, og regjeringens nye strategi for en bedre psykisk helse understreker viktigheten av en integrering av arbeid og IPS i helsetjenestene. Det kan likevel være uklart om ansvaret for å tilby IPS ligger hos helse- eller velferdstjenestene.

Forskningsprosjektet IPSNOR har fem overordnede fokusområder og forskningsspørsmål:

  • Hva er effekten av å etablere IPS i Nord-Norge? (registerstudie)
  • Hva er effekten av å etablere IPS i Norge? (registerstudie)
  • Hva er de helseøkonomiske konsekvensene av å etablere IPS? (registerstudie og registrering av aktivitet)
  • Hva har vært utfordringer og tilretteleggere for implementering i Norge, og hvilke utfordringer møter aktører på i implementeringen i Nord- Norge? (kvalitativ studie)
  • Hva skal til for å lykkes som jobbspesialist? (spørreskjemaundersøkelse og kvalitativ studie)

Forskningen på IPSNOR er finansiert av Norges Forskningsråd. Samarbeidspartnere inkluderer London School of Economics, University of New South Wales, the South West London & St Georges Mental Health NHS, The University of Melbourne, Norges Arktiske Universitet (UiT), Helse-Nord, NAV Fylkeskontor i Nordland, Troms, Finnmark, Hordaland og Hadeland, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Haukeland Universitetssykehus, kompetansesenter for sikkerhets: fengsels og rettspsykiatri.

  • Arnstein Mykletun Forskningsleder Send e-post 91689600
  • Beate Brinchmann Leder Send e-post 41461774 | 755 70 530

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video