Piloterer funksjonen Regional IPS-rådgiver

I Nord-Norge og i Oslo prøver man dette året en Regional IPS rådgiver-funksjon på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Regional IPS-rådgiver i Nord skal være en ressurs for alle nye og eksisterende IPS-miljøer i hele Nord-Norge.

– For å handtere overgangen fra evidens og kunnskap til endring av praksis, trengs det sterke miljøer som kan støtte lokale initiativ til å sette i gang med IPS, sier Beate Brinchmann leder regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, og fortsetter:

– IPS er en kompleks tjeneste som krever samarbeid mellom helse og NAV, og derved kompetanse fra begge tjenester for å kunne bygges opp. En regional IPS rådgiver vil bidra til å koordinere arbeidet i regionen med støtte fra både helse og NAV.

Mye av støtten som er ligger til rådgiverfunksjonen har Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse og IPS ressurssenter Nord gitt i flere år, men nå er oppgavene dedikert denne rådgiver-rollen.

Implementeringsteamet: F.v: Leif -Ole Arntzen , Mads Kristian Johansen, L. Alexandra Silbermann, Lene Hellesvik Hansen og Trond Esp. Unni Kolstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

– Vi har valgt å svare på oppdraget ved å etablere et implementeringsteam, sammensatt av fagfolk fra både NAV Nordland og Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset HF. Vi har alle ulike erfaringer med å jobbe med IPS-tjenesten og tenker at vi vil kunne ivareta oppgaven godt ut fra dette, sier Brinchmann.

Implementeringsteamet i Nord-Norge består av: Mads Kristian Johansen, Unni Kolstad, Trond Esp og L Alexandra Silbermann, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset HF og Lene Hellesvik Hansen og Leif-Ole Arntzen fra NAV Nordland.

Teamet har bestemt at de områdene som skal ha mest oppmerksomhet i 2020 er lederstøtte, integrering i helse og metodeveilederrollen.

IPS Ressurssenter Nord og IPS Ressurssenter Oslo, i samarbeid, startet pilotene i mai i år. Funksjonen skal evalueres med tanke på videreføring i alle landets regioner fra 2021.

  • Mads Kristian Johansen IPS Metodeveileder Send e-post 40241549
  • Lene Hellesvik Hansen Seniorrådgiver NAV Nordland Send e-post 99448864
  • Leif-Ole Arntzen Regional IPS-rådgiver Send e-post 90858226
  • Unni Kolstad Rådgiver/koordinator Send e-post 97898076
  • L. Alexandra Silbermann Erfaringskonsulent Send e-post
  • Trond Esp Erfaringskonsulent Send e-post 75 57 18 58

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video