Prosjekt Erfaringsbase

I prosjektet Erfaringsbase er det laget ei arbeidsgruppe for å utvikle et digitalt nettverkskart over alle erfaringskonsulentene i Nord-Norge. Arbeidsgruppen består av erfaringskonsulenter fra Karasjok, Tromsø, Brønnøysund og Bodø.

Januar 2020 deltok Barbara Stenvall på samling for Individuell jobbstøtte (IPS) jobbspesialister hvor hun fikk kjennskap til hvordan jobbspesialisters hverdag er og hva de sto i. Som erfaringskonsulent ønsket hun å være med å bidra i den jobben. Erfaringene som de har opplevd i livet på godt og vondt, er erfaringer som erfaringskonsulenter og fagfolk, også jobbspesialister kan dra nytte av.

I etterkant ble det søkt om midler fra statsforvalteren for å starte en erfaringsbase. Det har vært et godt samarbeid mellom representant fra statsforvalteren som har gitt gode råd og innspill i prosessen med å etablere erfaringsbasen.

Fikk midler

Høsten 2020 fikk erfaringsbasen midler for å starte opp prosjektet med opprettelse og utvikling av erfaringsnettverk som skal være en base for erfaringskonsulenters kunnskap og kompetanse.

Hvordan nå inn til noen brukere/jobbsøkere eller pasienter, finne noen som forstår deres språk (erfaringskonsulenter), hjelpe til å formidle budskapet fra bruker til behandler og motsatt. Det ble søkt om midler for å øke kompetansen i fagfeltet til erfaringskonsulenter. For å tilegne seg kompetanse og kunnskap om erfaringskonsulenter deltok hun på webinarer, kurs, lest artikler og rapporter.

Etter hvert dannet Barbara og Trond Esp seg et bilde om erfaringskonsulenter og de utfordringene erfaringskonsulentene kan oppleve i arbeidet. I følge undersøkelser og rapporter om erfaringskonsulenter fremgår det etterspørsel om veiledning og et behov for et nettverk for erfaringskonsulenter. Erfaringskonsulent er en ny profesjon der det er mangler tydelig definisjon på rollen og arbeidsoppgaver til erfaringskonsulenter. En arena for å finne andre kollegaer blir svært viktig for denne nye profesjonen.

Digitalt nettverkskart

Med kunnskapen som ble innhentet av Barbara og Trond startet ideen om å lage et digitalt nettverkskart der man samler all informasjon om erfaringskonsulenter for å gjøre det lettere å finne hverandre og få kontakt. I følge rapporter forteller erfaringskonsulenter at de lett følger seg alene i jobben, de er på små plasser og har ingen andre erfaringskonsulenter å sparre med. Nettverkskartet er ment for å styrke erfaringskonsulentene der de er, mulighet til å snakke, drøfte og få faglig påfyll, som igjen vil øke sjansen for at flere klarer å stå i jobben. Dette nettverkskartet er også ment for å få lette og trygge tjenester som ønsker å ansette en erfaringskonsulent. For de kommunene/tjenestene som ønsker å vite mer om erfaringskonsulenter kan nettverkskartet gjøre det lettere for arbeidsgivere finne informasjon fra andre kommuner/tjenester som har ansatt erfaringskonsulent.

Arbeidsgruppen som ble satt sammen til å jobbe med nettverkskartet, var det viktig å få erfaringskonsulenter fra hele Nord-Norge. Det er samarbeid på tvers av fylker, med representanter fra 3 forskjellige helseforetak og representanter fra den kommunale siden. Samarbeidet er viktig for å vise samhold på tross av avstander. Arbeidsgruppen lager grunnmuren som erfaringskonsulenter skal bygge videre på. Det har vært viktig at denne arbeidsgruppen er satt sammen av erfaringskonsulenter fra forskjellige plasser, for på den måten så kan man nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer og kompetanse. Dette for å skape trygghet for en profesjonsgruppe som etterspør ett nettverk.

Prosjektgruppen:

Barbara Stenvall

Barbara Stenvall er 34 år, bosatt i Bodø og jobber som erfaringskonsulent for Regional kompetansetjeneste Arbeid og Psykisk helse ved Nordlandssykehuset. Hun er prosjektleder og personen som er drivjernet for etablering av nettverkskart for erfaringskonsulenter i erfaringsbasen. Hun har egenerfaring innenfor ungdomspsykiatrien og akuttpsykiatrien, foredragsholder og lang fartstid innenfor frivillig organisasjoner som mental helse hvor hun både har vært nestleder og leder.

Astrid Weber

Astrid Weber jobber som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved fagutviklingsenhet og avdeling for akutt- og sikkerhetspsykiatri. Hun er den av oss i prosjektet som har lengst fartstid som erfaringskonsulent. Hun ble ansatt ved UNN 2008 hvor hun de første 7 årene jobbet ved senter for psykisk helse og rusbehandling Troms og omega. Hun er utdannet sosionom. Har egenerfaring fra psykisk helse og pårørendeerfaring fra rus. Hun var medforfatter for «håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse og rus» og har nylig skrevet master i praktisk kunnskap (2020) «Å ville møte mennesket» en kvalitativ studie av erfaringskonsulenters kunnskapsbidrag innen psykisk helsevern. Fra høsten 2020 har hun også vært lærer og veileder ved KBT fagskole – en fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter.

Trond Esp

Trond Esp er 62 år, bosatt i Bodø og jobber som erfaringskonsulent for Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset. Han har 42 års yrkeserfaring som spenner over blant annet undervisning, foredragsholder, personal- økonomi- og resultatledelse. Han har erfaring som prosjektleder i flere større prosjekter innen IKT og organisasjonsutvikling. Har egenerfaring innen psykisk helse og rus. Begynte i jobben som erfaringskonsulent i 2020, tidligere har han jobbet i forsvaret og politiet hvor han de 10 siste årene jobbet med etterforskning.

Ija Nilsen

Ija Nilsen er 41 år, bosatt og jobber som erfaringskonsulent for ROP tjenesten i Brønnøy kommune og for nabokommunene i Sør Helgeland. Hun er opprinnelig fra Sverige Gøteborg men flyttet til Norge i 2010. Hun har egenerfaring innen rus og psykiatri. I fritiden er hun aktiv som brukerrepresentant for RIO en landsdekkende brukerorganisasjon innen rus. Jobber der på systemnivå med forbedring og utvikling av tilbudene til de som sliter med rus og psykisk helse. Er også aktivt medlem og styremedlem for mental helse.

Turid Irene Turunen

Turid Irene Turunen er 46 år, bosatt i Karasjok og jobber som ofelaš/erfaringskonsulent for Sámi Klinihkka Finnmarkssykehuset HF, Forsking og utviklingsenhet ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helse og rus (SANKS). Hun har yrkeserfaring og utdannelse innen helse, ledelse og undervisning. Har egenerfaring innen psykisk helse og pårørendeerfaring innen rus og psykisk helse. Hun er oppvokst i et samisk samfunn og definerer seg som same. Begynte i jobben som ofelaš i 2019 og jobber for at samiske pasienter, brukere og pårørende skal få likeverdig behandling både i Finnmarkssykehuset og nasjonalt. SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til likeverdige helsetjenester innen psykisk helsevern og avhengighet til samisk befolkning.

Stian Molvik

Stian Molvik, fra Bodø og jobber som rådgiver i Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset. Han har vært med i prosjektet erfaringsbasen fra starten. Har jobbet innen psykisk helse siden 1990. I jobben har han erfart hvor viktig brukermedvirkning er for endring hos folk som sliter med psykiske helseutfordringer og utfordringer knyttet til rus. Har jobbet som sykepleier, psykiatrisk sykepleier og leder. Han har godt kjennskap til fagfeltet.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video