Individuell jobbstøtte - også for rustjenestene?

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse vil i 2019 også ha oppmerksomhet rettet mot IPS som et mulig integrert tilbud inn i rustjenestene.

I opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) påpekes det at de positive erfaringer fra utprøving av IPS tilsier at det kan være et betydelig potensial for å videreutvikle metodene til og også omfatte mennesker som primært har et rusproblem.

I brukerplan kartlegging i kommunene framgår det at 41 pst. av tjenestemottakere som har rusproblemer ikke er i noen form for lønnet arbeid eller meningsfylt aktivitet. Dette er et bilde på at vi trenger vi gode tiltak for å bistå med meningsfull aktivitet og arbeid som en sentral del av den enkeltes rehabiliteringsprosess.

Kompetansetjenesten har sammen med Ressurssenter for IPS Bodø hatt møter med NAPHA og KORUS nord for å se på hvordan vi skal koordinere satsningen i nord, også mot denne målgruppen.

14 februar arrangerte Helse Nord RHF Regional konferanse for rus- og avhengighetsbehandling. Her ble mange sentrale tema for rusfeltet tatt opp.

IPSNOR, ved Beate Brinchmann, holdt innlegg om IPS og utfordringer og mulige barrierer i behandling av pasienter med primært rusproblematikk.

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) ved Nordlandssykehuset har i dag godt integrert Individuell jobbstøtte i sitt tilbud og har allerede tatt imot flere tjenester på hospitering for å se hvordan IPS jobbstøtte fungerer i polikliniske rusteam.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video