Vi ønsker oss flere medarbeidere!

Ph. d. Stipendiat/ Post doc
IPSNOR, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen her:

 

Arbeidsoppgaver
Prosjektet har sju ulike arbeidspakker:
1. Effektevaluering på befolkningsnivå ved bruk av registerdata
2. Helseøkonomisk evaluering
3. Kvalitativ implementeringsforskning
4. Kvantitativ implementeringsforskning
5. Hvordan lykkes som jobbspesialist? Spesifikt, hva kjennetegner de som trives i rollen og oppnår sysselsetting for brukere?
6. Hvordan oppleves IPS for pasientene (brukerne) av tjenestene?
7. Epidemiologisk forskning basert på aktuelle registerdata

Det kan være aktuelt med involvering i alle arbeidspakkene og her vil det gjøres individuelle vurderinger basert på søkers interesse og kompetanse samt prosjektets behov.

Som ph.d. blir man forventet å delta i den praktiske gjennomføringen av prosjektet, i tillegg til å følge ph.d-utdanningen ved Universitetet i Tromsø, eller annet universitet etter nærmere avtale.

Stillingene som PhD-stipendiat går over tre år fulltid, eller noe lengre deltid etter avtale. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Noe reising må påregnes, bl.a. mellom Bodø og Bergen, samt også utenlands for deltakelse på konferanser og vitenskapelige møter.

Kvalifikasjoner
Vi søker primært kandidater med helsefaglig bakgrunn, fortrinnsvis psykologi eller medisin. Søkere med annen bakgrunn, for eksempel samfunnsfag, kan også være aktuelle. Interesse for psykisk helse og interesse for arbeid og velferd er ønskelig.

Søkere med mastergrad eller tilsvarende kan søke stillingen som PhD-stipendiat. Søkere med PhD kan søke stillingen som post doc.

Personlige egenskaper
Serviceinnstilling og omgjengelighet
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlig egnethet

Vi tilbyr
Vi tilbyr grundig veiledning i tett samarbeid med forskere og ph.d -studenter. Stillingen kan passe både som første jobb etter endte studier eller for kandidater med mer arbeidserfaring.
Deltakelse i et nasjonalt og internasjonalt forskningsmiljø innen psykisk helse.
Et spennende og aktivt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
Lønnsplassering etter Nordlandssykehusets praksis, som tar hensyn til utdanning og arbeidserfaring

Om IPSNOR

Personer med alvorlige psykiske lidelser står ofte utenfor arbeidslivet og har trygd som viktigste inntektskilde. Det er godt dokumentert at deltakelse i arbeidslivet som oftest bidrar til bedre livskvalitet enn å leve på trygd. Det er godt dokumentert at IPS-metoden (individual placement and support på engelsk, individuell jobbstøtte på norsk) øker sysselsettingsgraden betydelig for denne målgruppen. IPS-metoden prøves nå ut i stadig større skala i Norge. Prosjektet IPSNOR er finansiert av Forskningsrådet og har som formål å følge denne implementeringen, og analysere hvorvidt metoden faktisk leverer økt sysselsetting som forventet ut fra randomisert kontrollerte studier, hvilke barrierer man erfarer i implementeringen, hvordan IPS-metoden oppleves for pasientene og brukerne, samt hvilke helseøkonomiske konsekvenser det har å levere IPS.

Prosjektet er organisert i Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse i Nordlandssykehusets psykisk helse og rusklinikk. Tjenesten bidrar med undervisning, opplæring og forskning i feltet arbeid og psykisk helse inn mot både Nav, spesialisthelsetjeneste og kommunale helsetjenester i helseregion nord. Forskningsprosjektet IPSNOR som denne utlyste stillingen knyttes til, har allerede tre ph.d.-studenter involvert og prosjektgruppen vil til sammen utgjøre seks ph.d-studenter, en forskningsassistent, samt en rekke erfarne forskere fra både Norge og andre land. Deltakere i prosjektet kommer fra London School of Economics, Orygen and Melbourne University, Black Dog Institute at University of New South Wales i Sydney, Haukeland Universitetssykehus, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø samt Folkehelseinstituttet.

  • Beate Brinchmann Leder Send e-post 41461774 | 755 70 530
  • Arnstein Mykletun Forskningsleder Send e-post 91689600

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video